0 212 295 03 13
0 506 735 20 41
Branş Dersleri

İNGİLİZCE ETKİNLİĞİ 

Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda İngilizce önemli bir yer tutmaktadır. Her yaş grubuna haftada 5 gün yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanmaktadır.

Okulumuzda çocukların gelişim özellikleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak İngilizce öğretmenimiz  tarafından hazırlanan İngilizce Eğitim Programı;

 • Çocuklarımızın yabancı dile ilgi duymalarını
 • Merak duygularını geliştirip soru sormalarını
 • Geniş bir kelime dağarcığı kazanmalarını sağlayacak beş duyuyu içeren oyun merkezli dil aktiviteleri olarak işlenmektedir.


MÜZİK VE ORFF ETKİNLİĞİ 

Müzik, hareket ve ritim canlı yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.Beyaz Kuğu Anaokulunda müzik eğitimi yoluyla öğrencilerimizin yaratıcılıkları,bilişsel,sosyal ve duygusal becerileri geliştirilir. Oyun ve hareketin ayrılmaz bir parçası olan müzik ve orff derslerimizde çocuklarımız öncelikle vücutlarının çıkardıkları sesleri - el çırparak,dizlerine ve göğüslerine vurarak,parmaklarını şıklatarak,ayaklarını yere vurarak deneyimlerler.Vücutlarıyla çıkardıkları seslerle tanışan çocuklar daha sonra ritim ensturmanları ve kendi sesleri ile yaratıcı bir serüvene davet edilirler.Bunun yanı sıra müzikal etkinlikler yolu ile çocuğun yaratıcılığını ortaya koymasına fırsat verilir.

 Müzik ve orff derslerinin temel hedefleri :

 • Dinleme ,gözlemleme ve yaratıcılık becerilerinin gelişimini, 
 • Estetik duygusunu gelişmesini,
 • Dinledikleri farklı müzik,ses ve ritimlerin özelliklerini ayırt edebilmelerini,
 • farklı müzik aletlerini tanımalarını,
 • Vücutlarını dinledikleri müzik veya ritme uygun olarak hareket ettirmelerini,
 • Duyularıyla algıladıklarını yaratıcı dans hareket ve ritimlere dönüştürmelerini sağlamaktır.

ZEKA VE AKIL OYUNLARI

Zeka ve akıl oyunları dersi, öğrencilerin okul kurallarına hızlı adaptasyonunu sağlayarak onlara disiplinli bir kişilik kazandırır. Uygulamalarda kullanılan materyallerin renk-boyut-şekil özellikleri sayesinde müfredat konularını öğretiminin daha hızlı bir şekilde uygulamasına yardımcı olur. Okulu zorunlu değil eğlenerek eğitim veren bir kurum haline getirir.

Akıl oyunlarında özel olarak hazırlanmış parçalarla;

 • Öğrencilerin kendini-çevresini ve olayları tanımaları,
 • Uygulamadaki güçlüklerle problemi fark edip planlama yapmaları,
 • Her uygulamada farklı bir beceriyle karşılaşarak kendini geliştirmeleri,
 • Geometri ve matematik konularını oynayarak öğrenmeleri,
 • Her öğrencinin oyunlardaki aktif rollerinden dolayı aktif kişilik kazanmaları,
 • Yapılan etkinliklerden dolayı her öğrencinin proje odaklı düşünmeleri,
 • Grup bilinci ve ekip ruhunun oluşması,

      Her öğrencinin kendini tanıması ve becerilerini keşfetmesi sağlanır.

MODERN DANS VE BALE


     Yaratıcılığa dönük, katılımcı,kişisel yetenekleri ortaya çıkaran bir sanat eğitimi olan bale, çocuklarda ‘kendini doğru ifade etmeyi’, ‘doğru düşünmeyi’, ‘öz güven ve motivasyonu’ geliştirir. Bu becerilerin erken yaşta kazanılması şüphesiz okul başarısına da destek verecek ve çocuklarımızın iyi nitelikli sosyal bir çevre kazanmalarını sağlayacaktır.

 • Bale eğitimi sadece üstün bir sanat zevki geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda çocuğun kişilik ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır.
 • Bale eğitiminde  genel olarak vücut kontrolü, vücut koordinasyonu, müzik bilgisi ve ritm duygusu kazandırılır.   
 • Kondisyona bağlı olarak harekette verimliliğin, fiziksel direnç ve gücün artmasına yönelik çalışmalar yapılır.

    

  JİMNASTİK

     Kaba motor koordinasyonu hem yazı yazma için gerekli küçük kas koordinasyonunun hemde bilişsel gelişimin sağlanması için ön koşuldur.Bu nedenle Beyaz Kuğu Anaokulunda fiziksel aktivite öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.Çocuklarımızın ,okulun günlük programı dahilinde yer alan fırsatlar dışında alanında uzman jimlastik öğretmeni ile yaptıkları jimlastik dersleri ile fiziksel aktivitelerini ve temel motor becerilerini geliştirmeleri sağlanır.

      Beyaz Kuğu Anaokulunda öğrencilerimiz hareket etmeyi severler;hareket ettikçe daha kolay öğrenir büyür ve gelişirler. 

      

       Beyaz Kuğu Anaokulunda  jimlastik derslerinin temel hedefi:      

 • Fiziksel olarak aktif olmayı sevmelerini,
 • Hareket yeteneklerini ve vücutlarını keşfetmelerini,
 • Temel motor becerilerinin (koşma,sekme,sıçrama,atma-tutma,yuvarlanma,denge kurma vb.)geliştirilmesini
 •  Fiziksel olarak sağlıklı ve formda olmalarını, 
 • Bireysel ve grup oyunlarında beklenen sosyal ve duygusal becerilerin (işbirliği, kazanma ve kaybetmeyi kabullenme,liderlik vb.)gelişiminisağlamaktır.
 
Beyaz Kuğu Anaokulu © 2014         Çalışma Saatlerimiz
  Tel:0 212 295 03 13     Tam Gün:07:30 - 19:00
  Gsm:0 506 735 20 41     Yarım Gün Sabah:08:30 - 13:00
  E-Posta:info@beyazkuguanaokulu.com     Yarım Gün Öğlen:11:00 - 16:30
  Adres:Merkez Mah. Ceylan Sok. No:7 Kağıthane / İstanbul     Oyun Grubu:10:00 - 12:30